Arhitektura sokolskih domova u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji : Vladana Putnik

Arhitektura sokolskih domova u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji : Vladana Putnik

Vladana Putnik

Vladana Putnik je rođena 1986. godine u Beogradu. Završila je XIV beogradsku gimnaziju 2005. godine i upisala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Beogradskog Univerziteta. Diplomirala je 2009. godine sa temom „Folklorizam u arhitekturi Beograda (1918-1950)“ kod prof. dr Aleksandra Kadijevića. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete školske 2006/2007. i 2007/2008. godine, zatim stipendista Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta školske 2008/2009. godine. Na doktorskim studijama primala je stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja školske 2010/2011, 2011/2012. i 2012/2013. godine. Doktorirala je 2014. godine sa temom „Arhitektura sokolskih domova u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji“ kod prof. dr Aleksandra Kadijevića. Trenutno radi kao istraživač saradnik na projektu „Srpska umetnost 20. veka. Nacionalno i Evropa“ u naučno-istraživačkoj organizaciji Filozofskog fakulteta u Beogradu. Učestvovala je na akademskim konferencijama u Srbiji i Francuskoj i objavila je više naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

2015; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 203 str.; 978-86-6427-012-0;