Bauhaus : primenjena estetika muzike, teatra i plesa : Sanela Nikolić

Bauhaus : primenjena estetika muzike, teatra i plesa : Sanela Nikolić

Sanela Nikolić

Sanela Nikolić (1983), docent za užu naučnu oblast primenjene estetike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, glavni urednik naučnog časopisa AM Journal of Art and Media Studies, nastavnik na doktorskim studijama Savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i doktorirala na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Objavila je studiju Avangardna umetnost kao teorijska praksa – Black Mountain College, Darmštatski internacionalni letnji kursevi za Novu muziku i Tel Quel (Beograd, FMU, 2015). Član je Muzikološkog društva Srbije, Srpskog društva za vizuelne umetnosti i arhitekturu i Internacionalnog društva za estetiku. Bavi se područjem primenjene estetike, posebno intertekstualnim relacijama između avangardnih umetničkih i teorijskih praksi.

pročitaj deo knjige pročitaj deo knjige
2016; Broširani povez; latinica; 25 cm; 150 str.; 978-86-87107-75-5;