Buka : ogled o političkoj ekonomiji muzike : Žak Atali

Buka : ogled o političkoj ekonomiji muzike : Žak Atali

2007; latinica; 17 cm; 223 str.;