Jedna srećna ljubav : David Mourau-Ferejra

Jedna srećna ljubav : David Mourau-Ferejra

David Mourau-Ferejra

Jedan od velikih portugalskih pesnika XX veka. Njegovo delo takođe obuhvata prozu i eseje. Bio je književni kritičar, dramaturg, prevodilac i univerzitetski profesor. Završio je studije romanske filologije. Radio je u Vladi u periodu nakon Aprilske revolucije, obavljajući funkciju Državnog sekretara za kulturu. Bio je predsednik Portugalskog udruženja pisaca, zamenik predsednika udruženja "Association Internationale des Critiques Littéraires" i predsednik portugalskog PEN kluba.
Autor je nekih televizijskih programa od kojih se ističe "Imagens da poesia europeia", preveo je Ovidija, između ostalog, intenzivno proučavao pisce kao što su Valeri Larbo, Teišejra Gomeš, Vitorino Nemezio, Tomas Man, Rilke, Sesilija Mijereles, Fernando Pesoa. Učestvovao je na mnogim konferencijama, uvek sa oštrom kritičkom svešću. Neke od njegovih pesama koje je napisao za Amaliju Rodrigeš postale su vrlo poznate.
Godine 1996. dobija Nagradu za stvaralaštvo koju dodeljuje Portugalsko udruženje stvaralaca i kada je već bio jako bolestan, od strane portugalskog premijera dodeljen mu je Veliki krst Santjaga de Ešpade.