K svetlosti jevanđelja Hristovog – tumačenje javanđelja po Marku : Grigorije Lebedev

K svetlosti jevanđelja Hristovog - tumačenje javanđelja po Marku : Grigorije Lebedev

2001; ćirilica;