Knjiga o Svetoj poslušnosti : Sveti Oci i Predanje Crkve o duhovnom očinstvu i poslušanju duhovnom ocu

Knjiga o Svetoj poslušnosti : Sveti Oci i Predanje Crkve o duhovnom očinstvu i poslušanju duhovnom ocu

2001; ćirilica; 21 cm; 264 str.;