Komentar Zakonika o krivičnom postupku : (sa sudskom praksom, obrascima i registrom pojmova) : Svetislav R. Vuković

Komentar Zakonika o krivičnom postupku : (sa sudskom praksom, obrascima i registrom pojmova) : Svetislav R. Vuković

3. izdanje, 2009; ćirilica; 24 cm; 512 str.; 978-86-7889-346-9;