Kompatibilnost jugoslovenskog prava: sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima : Vesna Rakić-Vodinelić

Kompatibilnost jugoslovenskog prava: sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima : Vesna Rakić-Vodinelić

2003; latinica; 24 cm.; 330 str.; 86-80059-17-X;