Krivični zakonik sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Krivični zakonik sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

2005; ćirilica; 21 cm; 275 str.; 86-84315-29-4;