Lekovito bilje : Gajenje, sakupljanje, upotreba : Jan Kišgeci

Lekovito bilje : Gajenje, sakupljanje, upotreba : Jan Kišgeci

2002; latinica; 30 cm; 364 str.; 86-7157-188-2;