Pečatnici : Stojan Berber

Pečatnici : Stojan Berber

Stojan BerberStojan-BerberStojan Berber je rodjen 1942. godine u Vinorači (Jagodina). Završio gimnaziju u Somboru. Medicinske studije okončao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je potom magistirao i doktorirao, a završio i specijalizaciju iz internih bolesti. Dugogodišnji načelnik Kardiovaskularnog dispanzera i Kućne nege u Somboru. Sada je redovni profesor na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Dobitnik nagrade "Miloš Crnjanski" za roman Trifuneju za 2002/2003. godinu. Piše pesme, priče, roman, dramu. Antologičar. Pisac i knjiga iz istorije medicine. Poznate su mu knjige "Crnjanski – prolegomena za patografiju" (Zadužbina Andrejević), "Lament – život i smrt Miloša Crnjanskog" (Matica srpska), "Pesme" (Prosveta), "Srpske junače pesme", antologija (Slavija), "Srpska ljubavna poezija", antologija (Učiteljski fakultet u Somboru i Prometej u Novom Sad), "Pečatnici", studije (Prometej). O njemu i njegovom delu kazuje knjiga "Stojan Berber ili Razmicanje vremena" (Učiteljski fakultet u Somboru, 2006).

2005; ćirilica; 20 cm; 202 str.; 86-7639-933-6;