Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma : Ala Tatarenko

Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma : Ala Tatarenko

Ala Tatarenko

Rođena je 1962. u gradu Mogiliv-Podiljski (Ukrajina), gde se i školovala. Studirala je slavistiku (srpskohrvatski jezik i književnost). Doktorirala je 1989. – Miloš Crnjanski i njegov roman "Seobe" (problematika i poetika). Predaje na univerzitetu "Ivan Franko". 1988-1993. – asistent katedre svetske književnosti, od 1993. docent katedre za slavistiku univerziteta "Ivan Franko" u Lavovu. Predaje srpsku i hrvatsku književnost, a takođe postmodernizam u slovenskim književnostima. Član je uredništva ukrajinskog nezavisnog kulturološkog časopisa "?" (Lavov), uredništva ukrajinsko-srpskog zbornika UKRAS, naučnog časopisa "Nasleđe". Više godina bila je honorarni dopisnik kulturne redakcije Drugog programa Radio Beograda. Bila je učesnik Međunarodnih Književnih kolonija u Sićevu (2004) i Čortanovcima (2005), bila je moderator i prevodilac na književnim večerima ukrajinskih pisaca u okviru Festivala proze (Proza Fest) (Novi Sad, 2007) i festivala „Pisci u fokusu“ (Subotica, 2010). Učestvovala je na promocijama za vreme Beogradskog Sajma knjige (2002., 2005.), bila je gost Sajma knjige 2009. i 2010. Učestvovala je u radu Međunarodnih susreta prevodilaca (Beograd, 2005), Međunarodnih susreta pisaca (Beograd, 2005), Međunarodne Dunavske konferencije ( 2003). Piše književnu kritiku, naučne radove iz književnosti. Prevodi sa srpskog i hrvatskog na ukrajinski, sa ukrajinskog – na srpski. Živi u Lavovu.
OBJAVLJENA DELA
Tatarenko A. Mesto susreta : ogledi o srpskoj prozi Ala Tatarenko . – Beograd: Srpski PEN centar = Serbian PEN Centre, 2008. – 1 79 s.
Tatarenko A. U začaranom trouglu: Crnjanski-Kiš-Pekić: eseji i studije Ala Tatarenko. – Zaječar : Matična biblioteka «Svetozar Marković » , 2008. – 145 s. – (Edicija Istok zapad)
Tatarenko A. Poetika formi v proz? postmodern?zmu (dosv?d serbs?ko? l?teraturi) : monograf?? Alla Tatarenko. – L.: PA?S, 2010. – 544 s.
Prevela
K?š Danilo. Encikloped?? mertvih. L?v?v: Klasika, 1998. 145 c . K?š Danilo. Grobnic? dl? Borisa Davidoviča. L?v?v: Klasika, 2000. 141 s.
Pavič M?lorad. Zor?na mant??. L.,: Klasika. 2002. 119 s. Andruhovič Jurij . Perverzija. Beograd: Clio . 2002. 365 s. (u saradnji sa M.Ivanović)
Pekič Borislav. Novi? ?rusalim: gotična hron?ka. L?v?v: Kal?var??, 2007. – 192 s.
K?š Danilo. Kniga l?bov? ? smert?— L?v?v: LA "P?ram?da", 2008. —300 s.
još više od 70 prevoda sa srpskog i na srpski, objavljenih u antologijama i književnoj periodici.
Antologije i izbori – inostrani
Mo? (ne)zustr?č? z Tanas?? Mladenovičem Koralovi? žmutok kazus?v v?d vel?mi c?kavih l?de? , L?v?v : P?ram?da , 2005, C.319-323. Urednik Jurko Koh.
Autorske antologije i izbori
Nezdolanni? eros opov?d? : antolog?? sučasnogo serbs?kogo opov?dann?. – L?v?v: Kal?var??, 2009.
Horvats?ka moza?ka, Hark?v, Fol?o, 2006.
Naučni i stručni projekti:
Autor je više od 130 radova o srpskoj književnosti, objavljenih u Srbiji, Ukrajini, Nemačkoj. Bila je učesnik fakultetskog naučnog istraživačkog projekta „Žanrovi u srpskoj književnosti: poreklo, poetika oblika“ (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu). Učestvovala je na više naučnih skupova u Srbiji, Ukrajini, Poljskoj , Nemačkoj, Francuskoj na kojima nastupala sa referatima o srpskoj književnosti.

13.12.14 2013; Tvrd povez; ćirilica; 24 cm; 365 str.; 978-86-519-0868-5;