Priručnik uz udžbenički komplet prirode i društva ( za 2. razred osnovne škole) : Biljana Gačanović, Ljiljana Novaković, Biljana Trebješanin

Priručnik uz udžbenički komplet prirode i društva ( za 2. razred osnovne škole) : Biljana Gačanović, Ljiljana Novaković, Biljana Trebješanin

2002; ćirilica;