Prozor u zid : Viktor Radonjić

Prozor u zid : Viktor Radonjić

Viktor Radonjić

Viktor Radonjić rođen je 1973. godine u Beogradu.
Poeziju je objavljivao u Internacionalnoj reviji Signal.
Pre Ekologije fraze (2005) objavio je i zbirke pesama Efemeron (2000), Nadir (2002), Tmina i srebro (2004).
Živi i radi u Beogradu.