Rane : Deyana Maria

Rane : Deyana Maria

Deyana MariaDeyana-MariaMaria Deyana M.V rođena je 1967 godine u Hrvatskoj. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu. Kao student i član mladih književnika Hrvatske rano je počela objavljivati u časopisima i zbornicima. Radila za televiziju i novine kao voditelj i novinar. Na zaraćenom području bivše države, uništena joj je knjiga poezije u pripremi "Dijete raja". Objavila tri knjige poezije. "Djevojačka riznica"- Cemer 1994. "Dobra voda" 1995 i "Rane" najnovija knjiga koja je štampana u izdavačkoj kući "Besjeda" Banja Luka. Knjiga je izašla iz štampe 20.9.2005.Knjiga je predstavljena na ovogodišnjem sajmu knjiga u Banjoj Luci. Član je Udruženja književnika Engleske.Maria Deyana šivi i radi u Londonu.

2005;