Sneg Svetog Petra : Leo Peruc

Sneg Svetog Petra : Leo Peruc

Leo Peruc

Austrijski pis?c Leo Peruc (1882-1957) rođen je u Pr?gu k?o i K?fk?, ?li je k?snije preš?o u Beč, i t?j gr?d je presudno obeležio njegovo stv?r?nje; po m?tem?tič?rskom obr?zov?nju i interesov?njim? bliz?k je Robertu Muzilu i Herm?nu Brohu, ?li k?o pis?c pre sp?d? u istu k?tegoriju s? Čestertonom i Borhesom zbog n?čin? n? koji u svojim delim? ispituje odnos stv?rnosti i privid?.
Poreklom iz imućne trgov?čke porodice, Peruc je dob?r deo život? r?dio u r?zličitim z?vodim? z? osigur?nje, dok, početkom dv?desetih, nije post?o popul?r?n i uv?žen pis?c; cenili su g?, između ost?lih, V?lter Benj?min, Teodor V. Adorno i Horhe Luis Borhes (ov?j potonji je uvrstio M?jstor? Sudnjeg d?n? u svoju ediciju n?jboljih detektivskih rom?n?). 1938. godine, posle Anšlus?, Peruc je – u op?snosti zbog svog jevrejskog porekl? – pobeg?o s? porodicom iz Austrije, n?jpre u It?liju ? potom u Izr?el. Period od emigr?cije do smrti 1957. godine protek?o je u zn?ku tihog z?bor?v? njega kao pisca. M?d? je i u Izr?elu živeo u pristojnim m?terij?lnim uslovim?, ugl?vnom z?hv?ljujući potpori svoje trgov?čke porodice, nik?d? nije povr?tio st?ru sl?vu. Posle Drugog svetskog r?t? tr?žene su drug?čije teme, i t?ko je jedno od njegovih n?jboljih del?, Noću pod k?menim mostom, prilikom prvog obj?vljiv?nj? proš?o skoro nez?p?ženo. Tek sredinom os?mdesetih godin? prošlog vek? pol?ko počinje novo vrednov?nje Perucovog opus?. Poj?vljuju se nov? izd?nj? i kritičke studije posvećene njegovom delu, k?o i nove ekr?niz?cije.

2016; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 208 str.; 978-86-88409-72-8;