Šumska vegetacija vršačkih planina : Verica Pekanović

Šumska vegetacija vršačkih planina : Verica Pekanović

1991; 106 str.;