Zakon o osiguranju : (sa sudskom praksom, obrascima i odredbama o osiguranju iz Zakona o obligacionim odnosima) : Svetislav R. Vuković

Zakon o osiguranju : (sa sudskom praksom, obrascima i odredbama o osiguranju iz Zakona o obligacionim odnosima) : Svetislav R. Vuković

2004; ćirilica; 21 cm; 197 str.; 86-7549-375-4;